Jongeren


‘Bring them together & Bring them to get There!’ Dat is wat wij willen: jongeren dichter naar elkaar te laten groeien en hen tot Jezus te brengen.

Om dit na te streven en te bereiken zijn er een aantal doelen voor het jongerenwerk vastgesteld die hieraan gerelateerd zijn, namelijk:
• Evangelisatie: aanbieden van activiteiten waardoor zij het evangelie te begrijpen
• Gemeenschap: het stimuleren tot vriendschappen.
• Discipelschap: helpen de jongeren tot een keuze te komen voor Jezus en vervolgens te groeien naar een volwassen geloof.
• Bediening: De jongeren worden uitgedaagd hun talenten en gaven te ontdekken en zich in te zetten in de gemeente.
• Aanbidden: Zij leren God aanbidden door hun manier van leven aan te passen aan Zijn wil.

We hebben 2 jongerengroepen:
• 10ers (12-15 jaar)
• YouDare (16-25 jaar)


10ers
De tienergroep bestaat uit jongeren die in de eerste, tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs zitten. In principe stromen de tieners na drie jaar door naar de YouDare. Alle tieners zijn welkom, dus ook tieners die onze gemeente niet (of niet regelmatig) bezoeken. Ze mogen ook een vriend of vriendin meenemen. Onze groep bestaat op dit moment uit ruim 21 tieners.

Activiteiten:
Twee keer per maand zijn er op vrijdagavond van 20.00-22.00 uur 10er avonden. De invulling is zeer gevarieerd; van film, sport tot het programma ‘Solid Friends’ van Youth for Christ. Dit bestaat uit creatieve gespreksvormen, spellen en Bijbelstudies. We willen aansluiten bij de leefwereld van tieners, en hen ruimte geven hun verhaal te vertellen. Zo ontdekken ze dat het goede nieuws van Jezus relevant is voor alle aspecten van het leven.


YouDare
De groep YouDare bestaat uit jongeren van 15 tot ongeveer 22 jaar. Omdat wij begrijpen dat de leefwereld van een 15-jarige en een 22-jarige erg ver uit elkaar liggen, wordt in de meeste gevallen op de YouDare-avond zelf onderscheid gemaakt in leeftijdscategorieën. Zo bieden wij voor alle jongeren een uitdagend en leerzaam programma, waarin ze ook jongeren van andere leeftijden kunnen ontmoeten. Vrienden en vriendinnen van buiten onze gemeente zijn van harte welkom!

Activiteiten:
Twee keer per maand zijn er op vrijdagavond van 20.00-22.00 uur YouDare avonden. Dit zijn vaak wat serieuzere avonden waar gezamenlijk over het geloof wordt gesproken en nagedacht.

ADRES
Evangelische Gemeente Parousia
's Gravesandestraat 1b
5223 BR 's-Hertogenbosch

CONTACT
E-mail: info@parousiadenbosch.nl

PRIVACY

 

DIENSTEN
Elke zondag om 10:00 uur.
Jeugddienst wordt aangekondigd.

X