Over ons en wat wij geloven

De Evangelische Gemeente Parousia in Den Bosch is een zelfstandig kerkgenootschap, opgericht in 1975 en aangesloten bij de Alliantie van Baptisten en CAMA gemeenten (ABC) in Nederland. Internationaal zijn we verbonden met gemeente- en zendingswerk van de Christian and Mission Alliance.

Wat wij geloven

Wij geloven dat er één God is, Schepper van hemel en aarde: oneindig volmaakt, van eeuwigheid bestaande uit drie Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is en dat zijn plaatsvervangend lijden en sterven ons verzoening heeft gebracht met God de Vader. Daardoor zijn we gereinigd van zonden. De Heilige Geest is de derde Goddelijke Persoon, gezonden om in de gelovigen te wonen, hen te leiden, te onderwijzen en kracht te geven. Hij overtuigt de wereld van zonde, gerechtigheid en van oordeel.

Onder dit motto is onze visie samengevat. Jezus’ doel hier op aarde was om de relatie tussen ons en de Vader te herstellen, zodat wij weer met Hem kunnen leven zoals oorspronkelijk bedoeld was. Echt leven met een passie voor Jezus en de Vader. Dat leven waar we enthousiast over zijn, willen we delen met elkaar en met de wereld om ons heen.

Wat betekent Parousia

Onze gemeenten heeft de naam ‘Parousia’, wat Grieks is voor wederkomst. Het gaat hier niet om de wederkomst van een willekeurig persoon, maar van een koning of een keizer. De Koning die wij verwachten is Jezus, en dit willen we ook in onze naam tot uitdrukking brengen.

Over ons

De gemeente wordt bestuurd door de Raad van oudsten en diakenen. Hiermee geven we invulling aan het nieuwtestamentische principe van “gezamenlijk leiderschap” (Handelingen 15), waarbij de voorganger ook deel uitmaakt van de Raad. De diakenen geven leiding en ondersteuning aan de dagelijkse uitvoering van gemeente activiteiten. Naast een secretaris en penningmeester hebben we diakenen voor de taakvelden ‘Kringen en Pastoraat’, ‘Jeugd en Jongeren’, ‘Diensten’ en ‘Facilitair’. De oudsten zijn verantwoordelijk voor visie, (geestelijk) beleid, identiteit, onderwijs en toerusting. De Raad van oudsten en diakenen geeft samen invulling aan de volgende verantwoordelijkheden:

•    Zorg dragen voor de gemeente (1 Petr 5:1-3);
•    Toezicht houden op de gemeente (Hand 20:28-31);
•    Besturen van de gemeente (1 Tim 3:5).

ANBI en giften

De Parousia Den Bosch valt onder de landelijke alliantie van ABC gemeenten en heeft een zelfstandige ANBI status. Dit betekent dat het voor donateurs aantrekkelijk kan zijn, omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften.

Lees meer over ANBI en giften

ADRES
Evangelische Gemeente Parousia
's Gravesandestraat 1b
5223 BR 's-Hertogenbosch

CONTACT
E-mail: info@parousiadenbosch.nl

PRIVACY

 

DIENSTEN
Elke zondag om 10:00 uur.
Jeugddienst wordt aangekondigd.

X