Psalm 91:4: “Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder Zijn wieken vind je een toevlucht, Zijn trouw is een veilig schild”

Vanaf 25 september 2021 gelden er landelijk versoepelingen van de Corona maatregelen. Het betekent voor ons als gemeente dat er weer meer mogelijk is. Concreet betekent dit het volgende:

  • Bezetting kerkzaal: 3 van de 4 vakken in de kerkzaal worden op de normale bezetting gevuld. In 1 vak zetten we de stoelen neer op afstand voor diegene die toch graag wat meer afstand houdt tot anderen. Vanaf zondag 25 september is er geen rooster voor het bezoeken van de diensten. We verwachten voldoende ruimte is voor iedereen die de dienst wil bezoeken.
  • Coronatoegangsbewijs: We volgen het advies van het Interkerkelijk Contact Overheidszaken (CIO) en vragen onze bezoekers niet om een coronatoegangsbewijs te tonen. We vragen iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid te nemen en wijs om te gaan met de nieuwe ruimte. Een basisregel als ‘bij klachten blijf je thuis’ blijft van toepassing. 

Filippenzen 4:6-7: “Gelukkig weten we dat God erbij is, en ons gebed is dat het gebed jullie de diepe vrede in je hart en gedachten zal geven die alle verstand te boven gaat.”

ADRES
Evangelische Gemeente Parousia
's Gravesandestraat 1b
5223 BR 's-Hertogenbosch

CONTACT
E-mail: info@parousiadenbosch.nl

PRIVACY

 

DIENSTEN
Elke zondag om 10:00 uur.
Jeugddienst wordt aangekondigd.

X