Next Step – Onderwijsprogramma

Binnen onze gemeente bieden wij een onderwijsprogramma aan om jou te helpen tot het zetten van de volgende stap. Dat kan zijn een volgende stap in je geloof of een volgende stap in je helpen in de gemeente of mensen om je heen. Altijd met als doel ons toe te rusten tot een leven tot eer van Jezus.

Bij iedere cursus die je hieronder ziet staan, staat Gods Woord, de Bijbel, centraal.

 

    Christus Ontdekken

Voor personen die (bijna) niets weten over het christelijk geloof.
Details en datums volgen nog.

    Groeiend in Christus

Voor christenen die net tot geloof gekomen zijn, en/of nog weinig weten van de fundamenten van het geloof. Ook voor hen die zich willen aansluiten bij de gemeente.
Details en datums volgen nog.

 

    Christus Volgend

Voor christenen die verder willen groeien in het volgen en centraal stellen van de Here Jezus in hun leven.
Details en datums volgen nog.

 

    Toerusting Taakvelden

Voor gemeenteleden die verder toegerust willen worden in het uitoefenen van hun taak binnen de gemeente.
Details en datums volgen nog.

ADRES
Evangelische Gemeente Parousia
's Gravesandestraat 1b
5223 BR 's-Hertogenbosch

CONTACT
E-mail: info@parousiadenbosch.nl

DIENSTEN
Elke zondag om 10:00 uur.
Jeugddienst wordt aangekondigd.